baggang Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

baggangLogin Medlemmar

 

 

Välkommen till SNOF!

Svensk Neuro-Otologisk Förening (SNOF)

är en intresseförening inom Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi.

 

Föreningen grundades 1982 av kollegorna Angelborg, Bergenius, Henriksson, Hyden, Larsby, Lundquist, Stahle, Wennmo och Ödkvist.

Tidigare hette föreningen Svensk Vestibulär Förening, men bytte namn till SNOF vid årsmötet 2009.


Föreningens syfte är att främja ämnesområdet Neuro-Otologi i Sverige. Föreningens uppgift är att stödja detta ämnesområde på alla sätt både kliniskt och vetenskapligt.

 

Vår förening organiserar för närvarande mer än hundra medlemmar från Sverige och nordiska grannländer. Våra medlemmar har ett gemensamt engagemang för yrsel- och balanssjukdomar och relaterade ämnen.

Föreningen välkomnar alla som delar detta intresse.

Våra nuvarande medlemmar är sjukgymnaster, sjuksköterskor, forskare, vestibularisassistenter, läkare och civilingenjörer.

 

 

 

SNOFs utbildningsinternat Skepparholmens SPA Stockholm 16-17 november 2017

Program och bilder från mötet finns här

 

 

 

SNOF utbildningsinternat Yasuragi SPA Stockholm 19-20 november 2015

Program och föreläsningsfiler finns här

 

Reserapport från Tysklands Yrselcenter i Muenchen

 

Medlemssektionen

På medlemssektionen finner Du ett alltid uppdaterat medlemsregister, mailadresser till samtliga medlemmar, behandlingsprogram, referat från konferenser, yrselillustrationer, inspelade nystagmusfynd, en anslagstavla samt annan neuro-otologisk information.

 

På dessa sidor vill vi också att Du som är medlem bidrar till föreningens gemensamma informationsbanker.

 

 

Lösenorden

Användarnamn och lösenord till webbplatsens medlemssektion har skickas ut per mail till alla medlemmar. Har Du glömt lösenorden? Fråga här!

 

Neurolog +akutyrsel-intresse =sant

I SNOFs medlemsförteckning har det hittills saknats neurologspecialister med yrselintresse. Men Jonatan Salzer från Neurologklin Umeå är föreningens färskaste nya medlem. Jonatan har genomfört en studie av olika diagnostiska aligoritmer vid akut vestibulärt syndrom AVS. Målsättningen är att utverka evidensbaserade riktlinjer för handläggning av AVS /akut yrsel.

Se 15 min presentation om Jonatans projekt och om klinikens nuvarande vårdprogram för akut yrsel: Akut yrsel (You-tube). Presenterades på årets höstmöte i Stockholm.

 

 

VHIT och VEMP -ny teknik snart på mångas mottagningar

Vilket system ska man välja och varför?

En försök till en opartisk jämförelse av tre olika VHIT-system finns här.

 

 

Hur hittar man SNOFs webbplats på nätet?

Måste man stava sig igenom hela det långa namnet www.svenskneurooto..?

Nej.. - skriv "SNOF" på en sökmotor så hittar Du snabbt hit igen.

 

 

 

SNOF utbildningsinternat Marsstrand november 2014

25 deltagare samlades på Marstrand i slutet av november. För program, bilder, deltagarförteckning och föreläsnings-pdfer, klicka här!

För mötesprotokoll, se under "Årsmötesprotokoll" på medlemssektionen.

Uppdaterat förslag till Meniereregister av Serge Padoan här

 

 

SNOF utbildningsinternat Köpenhamn november 2013

Program, bilder, en marknadsöversikt över olika VHIT system, Mikael Schulins presentation och årsmötesprotokollet når Du via länken nedan..

Program och bilder här

 

 

SNOF utbildningsinternat Yasuragi SPA oktober 2012

Tema: Vestibulär rehabilitering och Vestibulär undersökningsteknik

Progam och bilder här

 

Pågående och publicerad svensk neuro-otologisk forskning

Var med, bygg upp SNOFs kunskapsbank. Anmäl Dina bidrag till svensk yrsel- och balansforskning. Sänd en kort beskrivning och länk till Din publikation eller pågående projekt.

Yrselforskning presenteras här Anmäl Ditt bidrag hit

 

 

 

Uppdaterad november 2017...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flygplan_obalans

 

Färskt, dåligt kompenserat bortfall

höger framdrivnings-motor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHIT SYNAPSYS:

Grav funktionsnedsättning laterala båggången höger

VHIT ICS OTOMETRICS:

Spetsiga 3D Covert-saccader på samma patient bekräftar bortfall i laterala båggång höger

 

 

baggang2

Trasslande båggångar ofta del av problemet vid yrsel

 

 

Alfforskning

Svensk Neuro-otologisk forskning