snurra Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

SNOF styrelsen 2017

 

Ordförande

Tajana Tomonavic Hörsel klin Karolinska sjukhuset Stockholm

 

 

Vice ordförande

Elisabeth Dahlström ÖNH klin Sahlgrenska sjukhuset Göteborg

 

 

Sekreterare

Christian Geisler Yrselcenter Stockholm Västermalmsgallerian

 

 

Kassör

Mikael Schulin ÖNH kliniken Regionsjukhuset Linköping

 

 

Revisorer

Lena Kollen Neurolog/Hörselklin Sahlgrenska sjukhuset Göteborg 

Torbjörn Ledin ÖNH kliniken Linköping

 

 

Valberedning

Fredrik Tjernström ÖNH klin Lund

Lena Wiklund Snellman ÖNH klin Falun

 

 

Kontakta oss:

Kontakt med styrelsen eller webbmaster

 

 

 

 

 

snurra