snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

Neuro-otologiska event 2022

 

 

 

 

Yrsel ZOOM-seminarium Läkartidningen

8 februari kl 13- 16.30

 

mer info

 

 

 

 

 

SNOF Webbmöte 31 Mars (torsdag) 13.30-17.00

 

Vestibulär Medicin utbildning: van de Berg, R. et al. ‘Curriculum for Vestibular Medicine (VestMed) Proposed by the Bárány Society’. 1 Jan. 2021 : 1 – 10.

 

Ladda ned publikationen för en överblick 

https://content.iospress.com/articles/journal-of-vestibular-research/ves210095 

 

Under mötet möjlighet att presentera och diskutera intressanta fall, avsatt en timme.

 

 

 

 

 

SNOFmöte under ÖNHdagarna Stockhom 26-29 April.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världsyrsel kongress Madrid Spanien

9 - 11 maj 2022

 

mer info

 

 

 

 

 

 

 

 

VNG kurs för neurologer Stockholm

Nytt datum sommar 2022

 

Program

Hitta Hotel Freys

 

Ca kurspris 3125 kr inkl moms

 

Under förmiddagen presenterar vi balansysstemet och orsakerna till att yrselpatienter kan verka utmanande. Sedan fokuserar vi på diagnostik av vanliga och viktiga perifera- centrala- och funktionella vestibulära sjukdomar. Akuta-, subakuta-, episodiska-, och kroniska.

 

Strukturerad kartläggning via anamnes och diagnostiska undersökningar av ögonmotorik och nystagmus, utan och med avancerade tekniska hjälpmedel VNG.

 

Under eftermiddagen återknyter vi till olika balanssjukdomar men nu ur ett management- och behandlingsperspektiv. Särskilt fokus på management av akut yrsel.

 

Yrselintresserade kollegor oavsett specialitet är varmt välkomna men vi hoppas att denna kurs ska vara särskilt attraktiv för neurologer, såväl på ST-nivå som på specialistnivå.

 

Christian Geisler
Yrselcenter Stockholm
Master sjukvårdsorganisation HHS , leg läk spec Hörsel- o Balansrubbn & spec ÖNH

 

Anders Lundin
Yrselcenter Neuropsykiatri
dr med, leg läk spec Neurologi & spec Psykiatri

 

Jan Mathé
Neurologiska kliniken S:t Görans Sjukhus
dr med, leg läk spec Neurologi

 

Stefan Pettersson
Oticon Sverige & kursvärd Interacoustics

 

 

 

 

 

 

SNOF webbmöte 29 Sept (torsdag) 13.30-17.00

 

Lägesyrsel, än Up-to-date angående klassificering, behandling, diff diagnos och falldiskussion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNOF årsmöte 2022

torsdag/fredag november 2022

 

Årsmöte vecka 46 (tosdag kl 10.00-fredag kl 13.30). 

Ej definierad ännu lokaliseringen. Mikael Karlberg är kontaktpersonen.