snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

Neuro-otologiska event 2017

 

26.10 2017 Stockholm

Yrselcenter Stockholm taklagsfest och yrselmingel

 

Yrselcenter Stockholm har flyttat mottagning och balanslaboratorium från Hötorget till nya lokaler vid Västermalmsgallerian.

Välkommen till taklagsfest, yrselmingel, förfriskningar och smörgåstårta.


Plats: Yrselcenter Stockholm Sankt Eriksgatan 44 plan 5 https://yrselcenter.se/yrselcenter-stockholm/hitta-hit/
Tid: torsdag 26 oktober kl 17-19
OSA: tisdag 24 oktober till info@yrselcenter.se

 

Anmälda gäster

Ulla Friberg, Joachim Bauer, Christian Carlström, Erik Berninger, Carolina Halén, Susanne Gripenberg, Olof Sjöö, Britt-Marie Bratt​, David Waldfogel, Elsa Erixon, Anna Borgström, Henrik Waldenström, Lennart Edfeldt, Dag Nelker & Helena, Ulf Rosenhall, Lotta Holmgren, (17) Audika 8 HoB KS 10

Mycket välkommen!
Anders Lundin leg läk. spec. Neurologi och Psykiatri
Christian Geisler leg läk. spec. Hörsel- & balansrubbningar och ÖNH

 

 

 

 

 

16-17.11 2017 Stockholm (torsdag lunch- fredag lunch)

SNOF års- och höstmöte Skepparholmen SPA Stockholm

 

Nu är det dags att planera för årets utbildningsinternat! Vi har valt Skepparholmen SPA i Nacka. Här kommer vi att utbyta erfarenheter, uppdatera vetenskaplig nyheter och få kontakt med den neurootologiska industrin under ett helt dygn. Som vanligt ses vi lunch till lunch. Ta med Dig fallbeskrivningar som Du kan presentera kort.

Mer info om hotellet här.


Deltagarpris (inkl moms)

Helpension för övernattande med enkelrum inkl SPA och konferens

Dagpris inkl måltider, kaffe och SPA

 

inkl övernattning i enkelrum 2300kr

inkl övernattning i dubbelrum 2050kr

konferens och SPA exkl övernattning under en av dagarna 900kr

konferens och SPA exkl övernattning under bägge dagar 1400kr

 

SNOF sponsrar samtliga deltagare med 100kr per dag.

 

Betalning

betala till föreningens plusgiro 565180-7 innan mötet, senast 10 november. Vänligen ange Ditt deltagarnamn som referens.

Kassör Mikael Schulin kommer att kontakta deltagare som inte har utjämnat beloppet i tid.

Kvitto över betald deltagaravgift lämnas av kassören 17.11

 

Bokning

Det finns gott om dag-konferensplatser utan övernattning kvar. Välj en av dagarna eller båda. Anmäl Ditt deltagande senast 14.11

Anmälning sker per mail till sekreteraren, anmäl Dig här

 

Avbokningsregler

Ingen kostnad för avbokning till och med 16 oktober. Full avgift för avbokningar f r o m 17 oktober

 

Förbindelse från Stockholm centralstation till SPA hotellet

Särskilt avtal finns med Värmdö Taxi 08-57035700, 395kr fast pris vid förbeställning.

Med största taxibolaget Taxi Stockholm 08-150000 är fast pris 540kr utan förbeställning.

 

Anmälda deltagare

Mikael Karlberg, Christian Geisler, Tatjana Tomanovic, Karl Nordfalk, Lena Wiklund Snellman, Daniel Petersson, Christina Larsson, Ursula Junger, Christine Ölander, Anette Sörlin, Per Gissén, Mikael Schulin, Jolanta Juul, Elisabeth Dahlström, Odd Lind, Eva Funseth Åhs (16st enkelrum)

 

Carolina Halén och Susanne Gripenberg (delar 1st dubbelrum)

 

Dagdeltagare

Luca Verrecchia torsdag + fredag (1+1st)

Niki Karpeta torsdag + fredag (1+1st)

Prel program

 

Torsdag 16.11

11.00-11.45    Välkommen till Skepparholmen SPA!

                        Bagage kan ställas in i vårt konferensrum

                                                                   

11.45-12.30     Lunch 1. Värd: OPIVA Nordic

                     

12.45-15.00    Block 1: Uppdatering nationella riktlinjer 

                      

                       Rapport från arbetsgrupper som tillsattes vid årsmötet 2016

                       Morbus Menière - Mikael Karlberg. 15min

                       Vestibularisneurit - Tatjana Tomanovic. 15min

                       Vestibulär rehabilitering - Susanne Gripenberg. 20min

                       BPPV - Karl Nordfalk 20min

                       Diagnostik och behandling med TRV-stol - Karl Nordfalk. 20 min

 

                       Kaffe

                                                   

15.10-15.30     Företagspresentation - Medical Need

15.30-15.50     Företagspresentation - OPIVA Nordic

 

16.00-17.30     SPA aktiviteter och mingel

                       

17.30-18.30     Block 2: Yrselmanagement 

  

                       Managementutmaningar vid yrsel - Christian Geisler 20min

 

                       Yrseldiagnostik via telefonapp - Christian Geisler 20min

 

                       ledigt utrymme

                      

18.30-19.30    SNOF årsmöte

                      Dagordning

                      §1 Mötets öppnande

                      §2 Godkännande av dagordning

                      §3 Val av mötesordförande

                      §4 Val av mötessekreterare

                      §5 Val av två protokolljusterare                      

                      §6 Föregående årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse

                      §7 Ekonomisk redovisning

                      §8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

                      §9 Val/tillval av styrelserepresentanter, revisorer, valberedning

                       och årsavgift

                      §10 Presentation av nya medlemmar

                      §11 Övriga frågor och framtidsagenda

                      §12  Mötet avslutas  

 

20.00               Middag. Värd: Interacoustics

 

22.00               Neuro-otologiskt eftersnack

 

Fredag 17.11

06.00-08.00     SPA- aktiviteter

 

07.30-08.00     Frukost

 

08.00-09.30     Block 3: Yrseldiagnostik

 

                      ”VEMP and its Clinical Utility”45 min

                       "VHIT och SHIMPs" 15min

                       Gästföreläsare dr Darren Whelan, Audiologist-Research

                       Scientist-Iintern.clinical Trainer for Interacoustics Academy

 

                       Ny klass. av positionell nystagmus - Tatjana Tomanovic 20min

                       Utkast industrikravspec videofrenzel - Christian Geisler 5 min

                     

                      

09.30-10.00    Kaffe. Utcheckning rum senast kl 10

 

10.00-10.20    Företagspresentation Interacoustics                       

                       

10.20-11.45    Block 4

 

                       Fallbeskrivningar - alla

 

                       Inför SK-kurs om yrselsjukdomar maj 2018  

                       Gruppfoto

 

                       ledigt utrymme

 

11.45-12.30     Lunch 2. Värd: Medical Need

 

13.00-16.00     SPA aktiviteter för de som vill vara kvar lite till

 

 

 

Dessa företag stöder mötet:

 

Interacoustics, Stefan Pettersson och Alf Ingvarsson 

Oticon AB

Löfströms alle 5

Box 1262

172 25 Sundbyberg
 

Medical Need AB, Thomas Johansson och Peter Johansson

Medical Need Europe AB
Att. Julia Grahn
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

 

OPIVA Nordic AB, Mette Stålberg

OPIVA Nordic AB
Datavägen 25
436 32 ASKIM
SWEDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuro-otologiska event 2018

 

 

 

 

15 januari 2018 Uppsala

Kurs i audiologisk försäkringsmedicin

 

Äntligen! Kurs i audiologisk försäkringsmedicin !!

Maria Värendh och Christine Ölander organiserar en kurs i försäkringsmedicin ur audiologiskt perspektiv.

Plats: Akademiska sjukhuset Uppsala Wieselsalen, ingång 10 

Tidpunkt: Måndag 15 januari 2018 kl 8.30 - 16.00

 

Kursledare är två mycket erfarna audiologer och FK-handläggare, dr Bo Ahlner och dr Per Broms.

Pris: 2200kr inkl lunch & fika

Anmälan: Irene.mesenhol@akademiska.se.

Ange: namn, klinik, yrkestitel, kontaktuppgifter och fakturaadress. Sista anmälningsdag är 171130.

 

 

10-13 april 2018 Linköping

ÖNH-dagarna i Linköping

Mikael Schulin drar i balanstrådarna för SNOF-arrangemanget

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2018 Stockholm Karolinska sjukhuset

ST-kurs Yrsel- & balansrubbningar

Tatjana Tomanovic, Mikael Schulin o Christian Geisler administrerar kursen

 

 

 

 

 

 

 

 

10-13 juni 2018 Uppsala

Baranymötet 2018

 

We invite you to attend the XXX Bárány Society Meeting to be held in Uppsala from Sunday, June 10, through Wednesday, June 13, 2018, in the prime of the summer, when the sun barely sets.

 

Mer info här

 

 

 

 

 

 

Vill Du anmäla flera informationer, event och kongresser med neuro-otologisk profil till denna plats?

Meddela föreningens webbmaster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi-genomgång SNOF styrelsemöte 4.10

Logi och frukost med boenden i enkelrum ink moms 2492:-
Logi och frukost i del av dubbelrum 2025:- per person ex moms ( ink moms 2268:- )
 
Måltider på ankomstdagen pris per person ex moms ( ink moms )
Lunchbuffé 119:- ( 149:- )
Eftermiddagskaffe med tillbehör 70:- ( 87,50 )
3-rättersmiddag x 391:-  (489:- )
 
Måltider på avresedagen/pris per person ex moms ( ink moms )
Förmiddagskaffe med tillbehör 70:- ( 87,50:- )
Lunchbuffé 175:- ( 219:- )
 
Lokal 6500:-/per dag ex moms ( ink moms 8,125:-/per dag )
 

SNOFs kostnad

För enkelrum 2492 -149 lunch1 -489 middag -219 lunch2=1635kr + konf.lokal 16250 :antal deltagare vid 20= 812,50 totalt 2447,50kr

För del i dubbelrum 250kr billigare

Dagdeltagare Kaffe 175 + del i konferenslokal 812,50 = 987.50kr

i kassan finns 48000kr