nystagmus3 Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

     

Vad är Neuro-Otologi?

 

Det sägs vara ÖNH-specialitetens oslipade diamant. Hur kan vi slipa den så att neurootologins särart kommer fram och blir synlig för fler intresserade?
  nystagmus3

 

 

 

Balansstörning i gående och stående?   kroppssvaj

 

 

 

 

Karusellyrsel   klassisk yrsel

 

 

 

 

Yrsel är vanligt

10% - andelen av befolkningen som under sin livstid beräknas insjukna med en störning i ett balansorgan eller dess förbindelse till hjärnan (Neuhauser 2005)

 

 

mssyrsel

balansorgann10%

 

 

.

 

   

 

.    

 

 

Neuro-otologi - ett kulspel?  

 

 

 

 

Typiska nystagmusfynd med VNS videonystagmosskopi vid BPPV - Posterior höger vid provokation i höger Hallpikeposition (ljudlöst videoklipp)